Αφρικανικα Κρουστά (Djembe) στην Αθήνα


Αφρικανικα Κρουστά (Djembe) στην Αθήνα

Μπορείτε να αρχίσετε οποιαδήποτε στιγμη στο χρόνο , δεν χρειάζεται να φέρνετε όργανα …(έχουμε) και το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν για όποιον δεν θελήσει να συνεχίσει. Τα Αφρικάνικα Κρουστά είναι από τη φύση τους ομαδικά άρα και τα μαθήματα είναι ομαδικά. Σε περίπτωση όμως που χρειάζεται μπορείτε να κάνετε και ιδιαίτερα.. Οι Αρχάριοι έχουν κάθε βδομάδα ένα ή δύο μαθήματα που διαρκούν μιάμιση-δύο ώρες και επιπλέον απεριόριστη practice στο studio της σχολής μόνοι ή με την καθοδήγηση κάποιου ασκούμενου δασκάλου. Όσοι εξοικοιωθούν με τις βασικές τεχνικές μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα μαθήματα που τους επιτρέπει το επίπεδό τους Μετά τον πρώτο χρόνο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ζωντανές παρουσιάσεις (live) της σχολής που διοργανώνουμε.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τμήματα 5 διαφορετικών επιπέδων.

Για μαθητές που δεν κατοικούν Αθήνα διοργανώνουμε κύκλο σεμιναρίων ΣαββατοΚύριακα. Τηλεφωνήστε μας για λεπτομέρειες

Δείτε τον Χώρο των μαθηματων

Δείτε τις παρουσιάσεις των μαθητών