Μαθηματα ελληνικών Παραδοσιακών κρουστών στην Αθήνα


Στα μαθήματα των αρχαρίων προσεγγίζουμε τις βασικές τεχνικές γιά όλα τα Ελληνικά Παραδοσιακά Κρουστά ενώ στα πιό προχωρημένα τμήματα επικεντρώνουμε στο Νταούλι.

Δεν χρειάζεται να φέρετε όργανα (έχουμε) και το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν γιά όποιον δεν θελήσει να συνεχίσει.
Οι αρχάριοι έχουν ένα κύριο μάθημα , μιάμιση ώρα την εβδομάδα , και επιπλέον μία δίωρη πρόβα με την βοήθεια κάποιου ασκούμενου δασκάλου.

Οι πιό προχωρημένοι ανάλογα με το επίπεδό τους μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, στις Παρουσιάσεις των μαθητών που οργανώνουμε μέσα στον χρόνο, και στα δρώμενα που οργανώνουμε με τα Global Daoulia.